Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset

Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset kaaviona Yhteinen ydinosaaminen Lastenohjaaja Varhaiskasvatuksen ohjaaja Perheneuvoja Oppilaitostyöntekijä Vammais- ja viittomakielisen työn työntekijä Diakonian viranhaltija Suntio Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Nuorisotyönohjaaja Sairaalapappi Pappi Kanttori Kirkon missio

Ydinosaamiskuvaukset kuvaavat koko ammattikunnan osaamista, ei yksilökohtaista osaamista. Ydinosaamiskuvaukset ovat siksi kattavia ja laaja-alaisia.

Kirkon ammattien ja erityistehtävien ydinosaaminen muodostuu sekä ammatillisesta ydinosaamisesta että kirkon ammattien yhteisestä ydinosaamisesta.

Ydinosaamiskuvausten sisällöllinen lähtökohta on kirkon missio. Se on kirkon työn perusta ja pohja, josta kirkon erilaiset tehtävät saavat sisältönsä ja perustelunsa.

Kuvaukset avautuvat, kun napsautat ammatin/erityistehtävän nimeä tai ympyrän värisymbolia. Jokaisen kuvauksen alussa näet napsautettavat tekstiotsikot.

Piispainkokous hyväksyi papin ydinosaamiskuvauksen 18.5.2020 ja kirkkohallituksen täysistunto muut ydinosaamiskuvaukset 21.4.2020 sekä suntion ydinosaamiskuvauksen 22.2.2022. Verkkosivuston on tuottanut Kirkkohallitus.